Hermes Trismegist: Izvorna gnoza Egipta

Vse članke v Hermes Trismegist: Izvorna gnoza Egipta

Hermetični spisi
Dolgo so mislili, da izvirajo Hermetični spisi (Corpus Hermeticum) iz egipčanskega obdobja pred Mojzesom in Platonom, v resnici pa jih moramo pripisati gnostični skupini iz prvih stoletjih našega štetja.