Pregled knjig

Vse članke v Pregled knjig

Ezoterična analiza Confessia Fraternitatis R. C., 1615 Ta rožnokrižarski manifest opiše avtor takole: Preučevalci Confessia bodo spoznali, da je ta stari dokument izjemen primerek prerokbe. Če se povzpnemo nad preprosti, ekzoterični vidik, se nam razodene njegov
Klic bratstva Rožnega križa
Ezoterična analiza Fame Fraternitatis R. C., 1614 Fama Fraternitatis R. C. govori o ustanovitvi reda rožnih križarjev, hkrati pa enakomisleče vabi, naj se povežejo z njim. Jan van Rijckenborgh preučuje dogajanje za dogajanjem in pojasnjuje njihovo povezavo s praktično
Dvanajst nagovorov je bilo sprva namenjenih učencem Zlatega rožnega križa. Da bi ponazorila pot transfiguracije, njene posledice in pasti, se avtorja opirata na simboliko, vzeto iz različnih virov.
Gnostična metoda transfiguracije. Transfiguracija je gnostična metoda popolne zamenjave smrtnega, ločenega, na Zemlji rojenega človeka s prvotnim, nesmrtnim, božanskim bitjem.
Knjiga razlaga, zakaj stari religiozni in posvetitveni sistemi ne delujejo več in zakaj je potreben nov ezoterični razvoj. Bralca prepriča, da stoji pred konkretno posvetitveno potjo, ki jo osvetljuje simbolika planetov.
Delo Prihajajoči novi človek napoti bralca k iskanju Biti v sebi. Knjiga opisuje človekov boj za Svetlobo in vsebuje ključ za izboljšanje samoanalize, procesa samo-očiščevanja in naslednjega koraka v duhovno prihodnost.
Delo Prihajajoči novi človek napoti bralca k iskanju Biti v sebi. Knjiga opisuje človekov boj za Svetlobo in vsebuje ključ za izboljšanje samoanalize, procesa samo-očiščevanja in naslednjega koraka v duhovno prihodnost.
Klasični rožnokrižarski spisi
Tri klasične rožnokrižarske spise je objavil nemški teolog Johann Valentin Andreae v začetku 17. stoletja. Izdaja LRC vsebuje vsa prvotna besedila z ezoterično analizo Jana van Rijckenborgha, čigar razlaga predstavlja ključ za razumevanje spisov.