Pregled knjig

Vse članke v Pregled knjig

Dolazeći novi čovjek
Pot posvetitve v misterije Svetlobe, kakor jo učijo in živijo v šoli Lectorium Rosicrucianum, temelji na videnju prihajajočega novega človeka. Ta pot je v več knjigah opisana kot velika preobrazba človeka, transfiguracija.
Izvorna gnoza Egipta 1
Štiri dela Izvorne gnoze Egipta temeljijo na univerzalni modrosti Smaragdne tablice (Tabule smaragdine) in prvih dveh knjig Corpusa Hermeticuma Hermesa Trismegista.
Gnozo običajno povezujemo z evropskimi tradicijami zgodnjega krščanstva, toda gnostična modrost je prastara, živa v vseh časih. Gnoza, védenje Boga, je sila, ki se lahko neposredno poveže z vsakim človekom, ne glede na religiozni sistem in tradicijo.
Gnosis as an inner religion
Knjiga raziskuje različne teme: od odnosa med gnozo in krščanstvom do delovanja sodobne gnostične duhovne šole; od zgodovinske gnoze in gnoze kot univerzalne resnice do preobrata v duši učenca na gnostični poti.
Apolonij iz Tiane
Apolonij je neposredno govoril ljudem, ki so zavestno iskali osvoboditev. Njegov Nuktemeron opisuje Božji dan v temi s kratkimi aforizmi, ki se na prvi pogled zdijo zelo skrivnostni in zakriti.
Univerzalna Gnoza
Dediščina starodavnih gnostikov nikakor ni izgubljena. Gnoza, notranje, razodeto védenje Boga in stvarjenja, je vedno dostopna. Vedno jo lahko usvojijo iskalci, ki so v sebi ponovno spletli vez med dušo in duhom.
Razodevanje Gnoze v sedanjem času
Gnoza je izžarevanje božanstva, absolutna ljubezen, modrost in moč. Kako se gnoza razodeva v svetu? Kako naj se človek pripravi za njen prejem?
Kitajska Gnoza
Ezoterična analiza prvih triintridesetih poglavij Dao de jinga Avtorja opredeljujeta Dao de jing kot gnostično besedilo in ga na osnovi gnostičnega uvida tudi razložita. Kjerkoli po svetu delujejo glasniki Svetlobe, povsod tam se razodeva gnoza.
Pomanjkanju védenja sledi védenje. Modrost v podobi Sofije leži pogreznjena v breznu nevédnosti, kjer zori v védenje. Svetlobo, absolutno védenje, prosi, naj jo osvobodi vladarjev, ki vzdržujejo svet nevednosti.
Ezoterična analiza Alkimične poroke (drugi del), 1616 Po sedmih dneh obredov in preizkušenj doseže Christian Rosenkreuz naziv viteza Zlatega kamna. Njegovi zmagi niso botrovali sebičnost, prevara in ponos, temveč globoka ponižnost in samospoznanje.
Alkimična poroka Christiana Rosenkreuza
Ezoterična analiza Alkimične poroke (prvi del), 1616 Nenavadna zgodba, ki spremlja Christiana Rosenkreuza na poroko, je hermetična prispodoba, vodnik iskalcem, ki aktivno sodelujejo v procesu notranjega preoblikovanja.
Izpoved Bratstva Rožnega križa
Ezoterična analiza Confessia Fraternitatis R. C., 1615 Ta rožnokrižarski manifest opiše avtor takole: Preučevalci Confessia bodo spoznali, da je ta stari dokument izjemen primerek prerokbe. Če se povzpnemo nad preprosti, ekzoterični vidik, se nam razodene njegov