Pot osvoboditve

Vse članke v Pot osvoboditve

Duhovno osvobojeni človek pozna zakon božanske ljubezni. Slednji od njega pričakuje, da vzdržuje stik z drugimi ljudmi in jim pomaga na njihovi poti posvetitve in razsvetljenja. Njegova noga stoji trdno na tleh.
Ko človek svoje notranje duhovno jedro osvobodi vezanosti, se mu razodenejo osvobajajoče možnosti. Razmerje moči v njegovi trojni mreži duha, duše in telesa se spremeni z obnovo prvotnega duhovnega človeka.
V procesu posvetitve nastopi trenutek, ko se kandidat zave svoje resnične istovetnosti. Prepozna svojo resnično duhovno naravo, s katero se vse bolj enači in njegovo snovno življenje se temu razvoju čedalje bolj podreja.
Dvojna narava človeka
O posvetitvi boste našli mnogo napisanih besedil. V njih lahko odkrijete presenetljive, skrivnostne in nerazumljive podrobnosti. Rožnim križarjem predstavlja boj za notranje védenje o misterijih življenja del procesa posvetitve.