Pentagram

Vse članke v Pentagram

Nam poznani hermetični rokopisi izvirajo iz prvih dveh stoletij našega štetja. Vendar pa danes mislijo, da je ohranjeni Corpus “trikrat velikega Thota” ali Hermesa osnovan na tisočletja starejšem znanju.
Pentagram nam v tej izdaji razkriva delovanje Svetega duha na vseh področjih: v zgodovini, v Svetem pismu, v sedanjosti, v Evropi in po svetu, v težko razumljivi kvantni fiziki, v hrepenenju duše in v iskanju vrelca notranje mladosti.
V tej izdaji Pentagrama smo se lotili odkrivanja bogatega področja zena. V podobah in tekstu sledimo potem, ki vodijo preko racionalnega mišljenja.
V tej izdaji želi Pentagram seznaniti svoje bralce z novim, racionalnim ezotericizmom, ki se poraja iz človeškega srca kot krik na pomoč. Zakoreninjen je v razumljivem konceptu sveta in človeštva ter prinaša filozofsko modrost.
Še danes so aktualni Zlati verzi, ki jih je v daljni preteklosti napisal Pitagora. Filozof Pitagora nam svetuje, da predvsem stremimo k čistosti duše. To se zgodi spontano, ko se osredotočimo na vesolje. V njem vladata red in skladnost.
V uvodnem članku izdaje z naslovom: Praktična vzgoja mišljenja” lahko preberemo: Živo, pristno zanimanje za gnozo ne izhaja iz običajne narave”. Toda kako pride človek do misli in občutkov, ki ne izhajajo iz tega sveta?
V tej izdaji Pentagrama usmerjamo pozornost na veliko razliko med biti in obstajati, med notranjim in zunanjim, propadom in transmutacijo, togim in perspektivnim, resnico in zmoto.
Revija želi usmeriti pozornost svojih bralcev na novo obdobje v razvoju človeštva. V vseh časih je pentagram simboliziral novorojenega, novega človeka, hkrati pa tudi univerzum in njegovo večno nastajanje.